Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
* Required fields
Contactinformation
 
Other information
Choose activities*
Members information
AgesTotaltFlickorPojkar
0-6 år
7-12 år
13-16 år
17-20 år
21-
Addresses
Webb-kontakt (Mandatory registration)

Kontaktperson 1) (Mandatory registration)
1) This address (Kontaktperson) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Ordförande (Mandatory registration)

Kassör (Mandatory registration)

Sekreterare (Mandatory registration)

Övrig (Optional registration)

Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Signature
............................................................

Complete the form press Print  if you want to print the information

Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Har Du frågor om sidan kontakta Kjell Olsson tel. 0413-62829


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .