Eslövs kommuns bidragshantering

×
Information
Här kan föreningar med giltigt användarnamn och lösenord söka bidrag.
Arrangemangsbidrag sökes här: https://service.eslov.se/arrbidrag_ansokan
Saknar ni lösen
Om ni saknar inloggningsuppgifter, kontakta Simon Welander
A. Stöd till barn- & ungdomsverksamhet
A1: Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (2024)

Ansök senast: 25 februari 2024

Syfte - Syftet är att främja föreningslivet och dess samhällsnytta och i förlängningen lära barn och unga ansvarstagande, eti...

A2: Utvecklingsstöd (2024)

Ansök senast: 15 februari

Syfte - Syftet med stödet är att främja föreningars icke-ordinarie verksamhet, tex ledarutbildningar eller olika satsningar i...

A3: Stöd till lovverksamhet (2024)

Syfte - Stödet finns för att ge barn och ungdomar en god fritid under skollov som främjar deras utveckling och uppmuntrar bar...

A4: Lokalkompensationsstöd (2024)

Ansök senast: 25 februari

Syfte - Stödet syftar till att utjämna förutsättningarna mellan de föreningar som erhåller lokalstöd och de som bedriver verk...

C. Stöd till intresseorganisationer
C1: Grundstöd (2024)

Ansök senast: 15 mars

Syfte - Stödet syftar till att ge ideella intresseorganisationer en ekonomisk säkerhet för att kunna organisera sig och genom...

C2: Lokalkompensationsstöd (2024)

Ansök senast: 15 mars

Syfte - Syftet med stödet är för att föreningarna ska kunna bedriva sin verksamhet i säkra lokaler för en subventionerad kost...