×
Ansökan om stöd
Här kan föreningar med giltigt användarnamn och lösenord söka bidrag.
Obs! Ni som söker B1 och B2. Glöm inte att läsa informationen i den blå dialogbubblan, i år efterfrågar vi en bilaga som visar hur föreningen har använt 2020 års bidrag med tanke på coronaläget. Bilagan skickas via mail till lotta.pettersson2@eslov.se
A. Stöd till barn- & ungdomsverksamhet Ansökan senast Ansökan
A1: Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (2021) 25 februari 2021
Övriga bidrag Ansökan senast Ansökan
Lokalbidrag (2021) 25 februari 2021
B. Stöd till publika arrangemang Ansökan senast Ansökan
B1: Verksamhetsstöd (2021) 31 oktober
B2: Projektstöd för föreningar (2021) 31 oktober
B3: Projektstöd för andra aktörer (2021) Löpande ansökning