×
Ansökan om stöd
Här kan föreningar med giltigt användarnamn och lösenord söka bidrag.
Övriga bidrag Ansökan senast Ansökan
Lokalbidrag (2020) 1 mars 2020
A. Stöd till barn- & ungdomsverksamhet Ansökan senast Ansökan
A1: Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (2020) 31 mars 2020
B. Stöd till publika arrangemang Ansökan senast Ansökan
B1: Verksamhetsstöd (2020) 10 november
B2: Projektstöd för föreningar (2020) 10 november
B3: Projektstöd för andra aktörer (2020) Löpande ansökning