×
Ansökan om stöd
Här kan föreningar med giltigt användarnamn och lösenord söka bidrag.
B. Stöd till publika arrangemang
 
Ansökan senast
Ansökan
B1: Verksamhetsstöd (2020) 
10 november
B2: Projektstöd för föreningar (2020) 
10 november
B3: Projektstöd för andra aktörer (2020) 
Löpande ansökning